80_170_Климаттың өзгеруімен, энергетикалық мәселелермен, су және азық-түлік қауіпсіздігімен, сондай-ақ аймақтық шиеленістермен  байланысты үдемелі жаһандық қауіп-қатерлер жаңа шешімдерді және барлық әлемдік қауымдастық күшінің жұмылдырылуын талап етеді. Азия менТынық мұхиты елдеріндегі «Еуропа үшін қоршаған орта» және қоршаған орта үрдістері экономиканы ары қарай «көгалдандыру» мен «жасыл» өсімді жетілдіру саясатын ынталандыруға бағытталды. Осы үрдістердің бірігуі мен өзара нығайту тетігі ретінде «Жасыл көпір» Астана бастамасы ұсынылды, оны «Жасыл» өсім саясатын жетілдіру бойынша аймақаралық Әріптестік Бағдарламасы шеңберінде жүзеге асыруды көздейді.«Жасыл көпір» Әріптестік Бағдарламасының басты мақсаты Еуропа, Азия және Тынық мұхиты аймағында орнықты өсімді қамтамасыз ететін «жасыл» экономикаға өтуге қолайлы жағдайлар құру болып табылады.

«Жасыл» өсім кедейшілік пен экологиялық тұрақтылық мәселелері бойынша сұрақтарды шешу тиімділігі есебінен Мыңжылдықты дамыту жоспары мен орнықты дамуға жету үшін басты стратегия болып табылады.  «Жасыл» өсімге ауысу экономика мен қоғамның қызмет ету үлгілерін іргелі өзгертуді талап етеді. Ресурстарды, энергияны тұрақсыз тұтынуға, парникті газдар шығарындыларының артуына негізделген экономика құрылымын экологиялық тиімділік пен төмен көміртекті даму тұжырымдамасын ұстанатын үлгіге ауыстыру қажет. Мұндай тәсіл климаттың өзгеруіне орнықтылықты және экологиялық тұрақтылықты жетілдіріп, тіршілікке қабілетті, өзгермелі эклжүйелердің көбеюіне жағдай жасайды.

Автор:
Шабанова Людмила Владимировна
Ескендирова Гульсара

Тілі: қазақша

Список литературы: 

1.Сеульская инициатива по экологически устойчивому экономическому росту (природосберегающему росту), принятая на Конференция министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2005 год.

2.Декларация министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2010 года, утвержденная шестой Конференцией министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2 октября 2010 год.

3.Региональный план осуществления в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2011-2015 годы, утвержденный на шестой Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2 октября 2010 года.

4.«Инициатива Астаны «Зеленый мост»: Партнерство стран Европы, Азии и Тихого океана по реализации «зеленого» роста», утвержденная на шестой Конференции министров по окружающей среде и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2 октября 2010 года.

5.Доклад Комитета по экологической политике о работе его специальной сессии (план реформы процесса ОСЕ), Специальная сессия, Женева, 27-29 января 2009 года.

6.Декларация «Наведение мостов в будущее» министров региона Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), принятая на Шестой Конференции министров “Окружающая среда для Европы”, Белград, 2007 год.

7.Программа партнерства «Зеленый Мост», представленная на седьмой Конференции министров “Окружающая среда для Европы” Астана,  Казахстан, 21–23 сентября 2011 года.

8.Резолюция, принятая Шестьдесят шестой сессией Генеральной Ассамблеи ООН (Конференция по устойчивому развитию РИО+20  «Будущее, которого мы хотим»), Рио-де-Жанейро, Бразилия, 2012 год.