170«Жасыл көпір» Астана Бастама идеясы: Еуропа, Азия және Тынық мұхиты елдері арасындағы «жасыл өсуді» іске асырудағы серіктестік «Біз қалайтын болашақ» аясында өткізілген РИО+20 Самитінде орнықты даму және кедейшілікті жою контекстіндегі «жасыл» экономика тақырыбы үшін алғышарт болып табылды.

Астана Бастамасының басымдығы көп жақты серіктестік, инвестицияларды экожүйелік қызметтерге және табиғи ресурстарды экотиімді пайдалану, төменкөміртекті даму және ауа райы өзгерісіне бейімделу, қалалардың орнықты дамуына жәрдемдесу, «жасыл» бизнесті және «жасыл» технологияны жылжыту, орнықты өмір салтын мадақтау және тіршілік сапасын жоғарлату, «жасыл» құрылыс, ауыл шаруашылығы, электр энергетикасындағы жаңа технологиялар, тұйық айналым шарттарындағы материалдарды өңдеу және қалдықтарды басқару, су ресурстарын басқару, коммуналдық сумен жабдықтау және суды бөлістіру, аймақтық даму болып табылады.

Астана бастамасын іске асырудағы қазақстандық бастамалардың арасындағы негізгісі – су ресурстарын орнықты пайдалану және жоғарғы тиімді энергетиканы дамыту.

Толықтай алғанда, Астана бастамасының идеялары инновациялық экономика даму трендіне және қоғамның барлық сферасында экологизациялау бастамаларына, бастау берді, бұл «жасыл» экономикаға өту Тұжырымдамасында және оны іске асыру Қазақстан 2050 Жоспарында көрініс тапты.

Астана бастамасын іске асырудағы қазақстандық бастамалардың негізгісі арасында – су ресурстарын орнықты пайдалану және жоғары тиімді энергетиканы дамыту.

Толықтай алғанда, Астана бастамасы жаңашыл экономика және қоғамның барлық сферасын экологизациялау перспективаларын дамыту трендіне бастау берді, бұл «жасыл экономикаға» көшу Тұжырымдамасында және оны 2050 жылға дейін Қазақстанмен жүзеге асыру Жоспарында көрініс тапты.