Эко-тиімділік және тұрақты даму. WorldBusinessCouncilforSustainableDevelopment (WBCSD) анықтамасына сәйкес, эко-тиімділікке тұтынушылардың қажеттіліктерін толық қанағаттандыратын және өмір сүру сапасын жақсартатын бәсекелес тауарлар мен қызметтерді өндіру кезінде жер осы әсерді өз бетінше еңсеруге қабілетті болатын кем дегенде шегіне жеткенше қысқартылуы тиіс, ресурс сыйымдылығы мен қоршаған ортаға зиянды әсердің біртіндеп төмендеуі шартымен қол жеткізіледі. Осылайша, эко-тиімділік тұжырымдамасы бизнеске қатысты орнықты даму идеясын іске асыруды білдіреді.ресурс сыйымдылығын және қоршаған ортаға зиянды әсерді біртіндеп азайту жағдайында эко-тиімділікке тұтынушылардың қажеттіліктерін толық қанағаттандыратын және өмір сүру сапасын жақсартатын бәсекелес тауарлар мен қызметтерді өндіру кезінде қол жеткізіледі. Осылайша, эко-тиімділік тұжырымдамасы бизнеске қатысты орнықты даму идеясын іске асыруды білдіреді.

Экотиімділік ұғымы алғаш рет 1992 ж. WBCSD «Өзгермелі бағыт» (ChangingCourse) есебінде пайда болды, StephanSchmidheiny, есеп авторларының бірі, әл-ауқаттың өсуі табиғи ресурстарды пайдаланудың қарқындылығына байланысты емес екенін атап өтті. Сонымен қатар, кәсіпорындардағы экологиялық жақсартулар мен экономикалық пайда арасындағы тікелей тәуелділік анықталды. Оған шикізат сатып алуға, тастандыға, және қалдықтарды орналастыруға арналған шығындардың қысқаруына алып келетін ресурстарды үнемдеу есебінен қол жеткізіледі. Экотиімділік тұжырымдамасы ластанудың алдын алу идеясының негізінде құрылған. Экономикалық тұрғыдан алғанда, бұл қоршаған ортаны тазалауға кейінгі шығындарды болдырмау үшін бағытталған болашаққа салынатын  инвестицияларды білдіреді. Сонымен қатар, тәжірибе бойынша өндіріс процесінде көптеген жақсартулар іс жүзінде елеулі шығынсыз немесе мүлдем тегін жасалуы мүмкін екені белгілі. Мұндай мүмкіндіктер бизнес үшін сөзсіз тартымды және іске асырылуы тиіс.

Эко-тиімділік тұжырымдамасы, сонымен бірге онымен үндес келетін ЮНЕП әзірлеген неғұрлым таза өндіріс тұжырымдамасы (CleanerProduction) ластануды болдырмауды және тәуекелдерді басқаруды ғана қамтымайды, сонымен қатар ресурстардың өнімділігіне, өнімнің өмірлік циклдерін бағалауға, мүдделі тараптарды көбірек тартуға көңіл бөледі. Мұндай іс-шаралар қаражатты үнемдеуге ғана емес, сонымен қатар нарықтағы үлесті арттыру, мүдделі тараптармен байланысты жақсарту және компанияның беделін жақсарту есебінен қосымша пайда алуға мүмкіндік береді.

Сөйтіп, экотиімділік тұжырымдамасы бизнесті тұрақты дамуға бағыттайтын қозғаушы күштердің бірі болып табылады. Эко-тиімділікті арттыру туралы айта отырып, әдетте екі стратегиялық мақсат бөлінеді: 10-фактор (өндірістің қолданыстағы деңгейін сақтай отырып, қоршаған ортаға зиянды әсерді 10 есе қысқартуға мүмкіндік беретін технологияларды қолдану) және 4-фактор (пайданы екі есе арттыру және ресурстарды тұтыну мен қоршаған ортаға жүктемені екі есе азайту есебінен табиғи ресурстардың өнімділігін төрт есе арттыру).

Тұрақты дамудың экологиялық индикаторларының бірі ретінде биологиялық алуантүрлілік – нақты экожүйедегі, белгілі бір аумақта немесе бүкіл планетада түрлердің алуантүрлілігі қарастырылады. Биоалуантүрлілік БиоСфера жай-күйінің және оның құрамына кіретін, адамның әсеріне сергек жауап қайыратын биомдардың ең маңызды биологиялық индикаторы болып табылады.

Қазақстан биоалуантүрлілік пен ландшафтар байлығы бойынша Орталық Азияның көрші республикаларынан едәуір ерекшеленеді. Аумақтың кеңдігі, флора мен фауна түрлерінің көптігі, жазық жерлерде 10 кіші аймақ және таулы жерлерде 10 биік белдеудің болуы аймақтық-климаттық жағдайлар мен экожүйелердің өзіндік ерекшелігімен орман, дала, шалғынды, шөл және таулы ландшафтардың биоалуантүрлілігі бойынша бірегей үйлесімін жасайды.

Қазақстан аумағында 6000-нан астам жоғары өсімдіктер, 5000-ға жуық саңырауқұлақтар, 485 қыналар, 2000-нан астам балдырлар, 500-ге жуық мүк тәрізді өсімдіктер тіркелген. Қазақстанның жануарлар әлемі омыртқалы жануарлардың 837 түрінен тұрады, оның ішінде: сүтқоректілер – 178, құстар – 489, бауырымен жорғалаушылар – 49, қосмекенділер – 12, балықтар – 104 және омыртқасыздардың шамамен 1 млн.түрі бар.

Омыртқалы жануарлар түрлерінің жалпы саны бойынша біз Орталық Азияның басқа мемлекеттерінен озамыз: Өзбекстан (663 түр), Түркменстан (646), Қырғызстан (561), Тәжікстан (527).

Қорғауды талап ететін сирек кездесетін эндемиялық және реликтік түрлердің арасында омыртқалы жануарлардың 300-ден астам түрі бар, олардың едәуір бөлігі жойылып кету шегінде. Қазақстан аумағында ХХ ғ.ортасынан бастап қазақстандық құлан мен тұрандық жолбарыс, сондай-ақ гепард жоғалып кетті. Республикада биоалуантүрлілікті сақтау бойынша іс-қимыл жоспары қабылданды (10 дәрісті қараңыз).